تصویربرداری و صدابرداری فیلم کوتاه دغدغه توسط گروه تولید فیلم به پایان رسید

Rate this item
(1 Vote)

تهیه کننده و کارگردان: محمد رضا مشایخی زاده

مدیر تصویربرداری و صدابردار: میثم جعفری نژاد

دستیار تصویر: روح ا... عبدی

دستیار صدا: علی مقامی

خواسته شما تخصص ماست