تدوین فیلم کوتاه تلاقی به کارگردانی سعید اژدر پور توسط گروه تولید فیلم به پایان رسید

Rate this item
(1 Vote)

تدوین فیلم کوتاه تلاقی به کارگردانی سعید اژدر پور توسط گروه تولید فیلم (میثم جعفری نژاد) به پایان رسید.

این فیلم کوتاه سیاه سفید به مساله تاثیر مرگ در تغییر شیوه زندگی میپردازد.

 

خواسته شما تخصص ماست