Super User

Super User

Website URL:

تدوین فیلم کوتاه (نگاه) که به کارگردانی مصطفی ترابی و با مشارکت گروه نولید فیلم ساخته شده بود امروز پایان یافت. این فیلم 100 ثانیه ای در مورد قضاوت عجولانه و پیش داوری میباشد.

تصویربرداری, صدابرداری, مشاوره کارگردان, تدوین, تصحیح رنگ, صداگذاری و تیتراژ این فیلم توسط گروه تولید فیلم انجام شده است.