لینک تماشای مستند روان زخمی

 لینک تماشای مستند روان زخمی (نسخه بدون سانسور)

مستند روان زخمی فیلمی از میثم جعفری نژاد

لینک youtube مستند بلند تجربی روان زخمی. این اتوبیوگرافی به تدریج طی 21 سال ساخته شده است.

میثم (روان زخمی) خود را نتیجه غیر مستقیم جنگ ایران و عراق می داند.  پدرش جانباز جنگ و مادرش خشکه مذهبی است که در کنار بدبختی های فراوان و شکستش در رابطه اش با خدا، به روان او زخم های متعددی زده اند.  میثم تصمیم به خودکشی می گیرد.
 آیا چیزی وجود دارد که او را در پایان به زندگی بازگرداند؟
طراح.تهیه کننده و کارگردان: میثم جعفری نژاد
با حضور طوفان مهردادیان
محصول گروه تولید فیلم 2023_2001

https://youtu.be/BiWgJPkw7bc?si=sAqwSfwjzz7kclZn