مشاوره

برای دریافت بهترین نتیجه با توجه به نیاز پروژه و میزان بودجه تان میتوانید برای مشاوره رایگان (قبل از شروع کار) با ما تماس بگیرید.

هزینه مشاوره کارگردانی در صورت انجام تصویربرداری و صدابرداری روزانه 300 هزارتومان و بصورت جداگانه روزانه 500 هزارتومان میباشد.

09373828687 - 09129308378

راهنمایی شما باعث افتخار ماست

خواسته شما تخصص ماست