اکران و نقد و بررسی فیلم سینمایی روان زخمی در انستیتوی نقد فیلم

Written by
Notice: Undefined offset: 68688 in /home/tolidfilm/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
چهارشنبه, 25 -2639 10:14

کارگردان میثم جعفری نژاد

خلاصه گزارش نقد و بررسی فیلم سینمایی مستقل روان زخمی در خانه هنرمندان ایران

Written by
Notice: Undefined offset: 68688 in /home/tolidfilm/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
پنج شنبه, 28 -2663 15:50

کارگردان میثم جعفری نژاد

اکران و نقد و بررسی فیلم سینمایی روان زخمی در خانه هنرمندان ایران

Written by
Notice: Undefined offset: 68688 in /home/tolidfilm/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
پنج شنبه, 26 -2639 10:13

کارگردان میثم جعفری نژاد

آنونس فیلم سینمایی مستقل روان زخمی

Written by
Notice: Undefined offset: 68686 in /home/tolidfilm/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
چهارشنبه, 10 -2663 18:10